artwork

:: Pocta Edit Piaf


Nabízíme Vám jedinečnou příležitost, jak se seznámit nebo si znovu připomenout osudy největší osobnosti francouzského šansonu Edith PIAF prostřednictvím literárně-hudebního pořadu. V představení, které trvá 1hod. 30min. se s námi přenesete do první poloviny 20. století a uslyšíte střípky z bohatého života této jedinečné šansoniérky, jež doplňují světoznámé písně z jejího repertoáru. Písně zaznějí v originále, ale i v českém překladu zpěvačky a textařky Marty Balejové, za doprovodu pianisty nebo symfonického orchestru. Úryvky z životopisné knihy Edith Piaf autorky Simone Berteautové umělecky ztvárňují herečka Libuše Švormová nebo Carmen Mayerová.

:: Šanson- věc veřejná


Jedná se o pořad převážně českých, ale i francouzských šansonů, na němž se autorsky podílejí tito umělci: prof. Milan Jíra, prof. Rudolf Pellar, básník Ivo Štuka, publicista Jan Petránek, herci Libuše Švormová a Ilja Racek, zpěváci Tereza Duchková, Marta Balejová a Filip Sychra. Koná se vždy 2. středu v měsíci v sále Konzervatoře Jana Deyla v Praze, je pravidelně obměňován (divadlo, postavy, roční období, město apod.).

:: Můj dík


Pořad, který se skládá z českých a francouzských písní zpívaných dvojjazyčně za doprovodu pianisty. Je vhodný jako klubový pořad k poslechu i jako doplňkový program ke slavnostním příležitostem (rauty, svatby, vernisáže apod.).

:: Život je jen náhoda


Je to pořad sestavený výhradně z českých šansonů z období let 30. až po současnost. Písně jsou z repertoáru českých zpěvaček (L. Kozderková, H. Hegerová, J. Čeřovská, L. Hermanová, H. Zagorová apod.) doprovázeny pianistou. Je vhodný jako klubový pořad k poslechu, ale i jako dopňkový program k různým slavnostním příležitostem (narozeniny, rauty, vernisáže apod.)

:: Dlouhá bílá noc


Pořad, který je sestaven z českých a světových šansonů a mluveného slova za doprovodu pianisty. Zaznějí písně české, německé, anglické, francouzské, švédské a španělské, zpívané v orig. jazycích. Je vhodný k poslechu jako klubový pořad nebo pro návštěvníky lázní a podobných zařízení (domovy důchodců).

:: Edith a Frank - srdce a sláva


Představení vzniklo k 90.výročí narození Franka Sinatry (12.12.1915) a Edith Piaf (19.12.1915). Zamýšlí se nad společnými vlastnostmi obou umělců. Zaznějí nejznámější písně z repertoáru těchto zpěváků, dozvíte se mnoho zajímavého z jejich pohnutého života. Jako Frank Sinatra se představí Filip Sychra, dále spolupracují Petra Mošovská a Zdeněk Kovář - mluvené slovo, Zdeněk Kučera - piano. Jedná se o klubový pořad.